Ammunta- ja urheilutoiminta

Piirin toimintakalenteri sekä kilpailujen lajit ja järjestävät paikkakunnat julkaistaan piirin verkkosivuilla.

Ampumatoiminta on yleisesti ottaen jäsenistön keskuudessa varsin aktiivista. Tästä aktiivisuudesta ja piirimme hyvästä tasosta on esimerkkinä hyvä menestys RUL:n ampumamestaruuskilpailuissa. Kuitenkin uusien harrastajien aktivoiminen, etenkin kiväärilajeissa on osoittautunut haastavaksi. Pistoolilajeissa harrastajia on ilahduttavasti, mutta kiväärilajeissa on pelkona ns. ukkoutuminen, kun uusia harrastajia ei olla saatu samassa tahdissa, kun vanhemmat harrastajat ovat siirtyneet syrjään.

Sovelletun Reserviläisammunnan saralla piirimme on ollut Suomen aktiivisimpia ja tähän osa-alueeseen tulee panostaa jatkossakin, etenkin siitä syystä, että laji vetää puoleensa erityisesti nuoria harrastajia.

Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirillä on vahvat perinteet liittotason ampumakilpailuissa. Tämä taso tulee edelleenkin säilyttää.

Hyväksi havaittu tapa mm. piirin ruutimestaruuskilpailujen järjestelyissä on ollut tiivis yhteistyö Reserviläispiirin kanssa. Yhteistyö muillakin ammunnan osa-alueilla on jatkossakin järkevää.

Tavoitteena on, että

 • Yksi reserviläisten kenttäkelpoisuuden mittari on hyvä ampuma- ja aseenkäsittelytaito. Tämä saavutetaan säännöllisellä ampumaharjoittelulla, jota tulee tukea.
 • Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan johdettuun ampumaharjoitteluun ja pitämään yllä ampumapäiväkirjaa, jotta harrastus voi jatkua tulevaisuudessakin.
 • Sovelletun reserviläisammunnan ampujan kursseja järjestetään vuosittain niin, että piirimme jäsenistö voi hankkia SRA-ampujan kortin oman piirin kautta.
 • Kaikki kerhot ovat mukana piirin ampumatoiminnassa.
 • Osallistutaan liittotason kilpailuihin täysillä joukkueilla ja että pysymme jatkossakin RUL:n kärkisijoilla.
 • Piirin kilpailujen osanottajamäärä pysyy vähintään nykyisenä.


Toimenpiteet:

 • Seurataan aktiivisesti ampuma-aselain ns. 2-vaiheen valmistelua ja tiedotetaan tarvittaessa RUL:a, jotta voimme osaltamme vaikuttaa laillisen ammunnanharrastamisen jatkumiseen ja ajaa näin jäsenistömme etua.
 • Järjestetään SRA-ampujan kurssi sekä Etelä-Hämeen SRA Cup 2014 sekä muut perinteisesti ammutut piirimme kilpailut.
 • Varmistetaan, että piirimme yhdistyksissä on riittävä määrä ampuma-asekouluttajia, jotta piirimme ammunnanharrastajat voivat saada heiltä tarvittavat todistukset ja näin jatkaa tai aloittaa ampumaharrastuksen.
 • Laaditaan yhteinen ampumakalenteri ja järjestetään yhteiset piirin kilpailut E-HResP:n kanssa.
 • Tiedotetaan sähköisen kuntokortin käytöstä. Tällä tavalla jäsenistö voisi seurata niin omaa ampuma- kuin myös urheiluharjoitteluaan. Samalla rakentuu myös ampumapäiväkirja.


Urheilutoiminta on yleisesti ottaen jäsenistön keskuudessa varsin aktiivista. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiiri on aikaisemmin saavuttanut kärkisijan liittotason kilpaurheilussa. Tämä taso tulisi edelleen säilyttää.

Piirin mestaruuksista kilpaillaan lajeissa, joista piirien urheiluparlamentti on päättänyt. Ongelmaksi tosin on noussut Piirin mestaruuskilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämisvastuun jääminen yhä harvemman kerhon vastuulle. Tuetaan toimintavuonna taloudellisesti kerhoja, jotka ottavat järjestettäväkseen Piirin mestaruuskilpailuja.

Kilpailutilaisuuksien lisäämiseksi jatketaan yhteistoimintaa Uudenmaan piirien kanssa.

Tavoitteena on, että

 • hyvä fyysinen kunto on tiedostettu reserviupseerin valmiuksien tärkeänä kulmakivenä ja että se saavutetaan säännöllisellä kuntoilulla
 • Piirin mestaruuskilpailut järjestetään erikseen päätetyissä lajeissa, joissa Piirin alueella on laajaa harrastusta.
 • kenttäkelpoisuustestejä järjestetään Piirin alueen useissa yhdistyksissä
 • Piirillä on riittävä määrä koulutettuja kenttäkelpoisuuden testaajia
 • Piirin jotostoiminta elvytetään vähintään muun reserviläisurheilun tasolle
 • osallistutaan liittotason kilpailuihin täysillä joukkueilla
 • Piirin kilpailujen osanottajamäärien kasvu jatkuu edelleen

Toimenpiteet:

 • Aktivoidaan yhdistyksiä järjestämään alueittain kenttäkelpoisuustestejä yhteistyössä MPK:n kanssa.
 • Aktivoidaan jäsenistöä ottamaan käyttöön sähköinen kuntokortti ja kuntopistejärjestelmä.
 • Järjestetään koulutustilaisuus uusille reserviläislajien harrastajille.
 • Järjestetään Piirin mestaruuskilpailut kaikissa niissä lajeissa, joista piirien urheiluparlamentti on päättänyt.
 • Piiri järjestää kaksi liittotason kilpailua, Pistooliampumahiihto Riihimäellä ja Talvikilpailu Janakkalassa.
 • Tuetaan taloudellisesti niitä yhdistyksiä, jotka järjestävät Piirin mestaruuskilpailuja ja rohkaistaan ja tuetaan yhdistyksiä Piirin kilpailujen järjestämiseen ja kannustetaan lähekkäin sijaitsevia yhdistyksiä kokoamaan voimansa yhteen ja näin järjestämään Piirin kilpailuja.
 • Tuetaan taloudellisesti niitä yhdistyksiä, jotka lisäävät jäsentensä osanottajamääriä Piirin mestaruuskilpailuissa.
 • Laaditaan yhteinen urheilukalenteri ja järjestetään yhteisiä kilpailuja E-HResP:n kanssa.
 • Urheiluparlamentin hyväksymä kilpailukalenteri julkaistaan Piirin verkkosivuilla.
Powered by JS Network Solutions