Tiedottaminen

Tiedotustoiminnan tavoitteena on paitsi tapahtumatietojen ennakko- ja jälkitiedottaminen, myös maanpuolustustahdon ja -hengen ylläpitäminen niin jäsenistön kuin ns. suuren yleisönkin keskuudessa. Piiri kannustaa ja opastaa jäsenyhdistyksiä verkkosivujen käyttämiseen. Myös urheilu- ja ampumaurheiluasioista voidaan kattavasti tiedottaa verkkosivujen avulla.

Ampuma- ja urheilu-upseerit päivittävät verkkosivuilla tietoja niin, että ne ovat ajankohtaisia ja tuoreita.

Vuoden 2015 hallituksen ja yhdistyksen kokousten ajankohdat ilmoitetaan verkkosivuilla heti tulevan hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Julkaistaan vuoden Toimihenkilötiedot 2015.

Tavoitteena on, että

  • ylläpidetään jäsenistön ja myös alueen muiden asukkaiden maanpuolustustietoutta ja -tahtoa
  • tehdään tunnetuksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja reserviupseerien merkitys piirin alueella
  • varmistetaan, että tulevista ja toteutuneista toimintatapahtumista tiedotetaan liitoille, jäsenistölle, puolustusvoimille ja piirin alueen muullekin väestölle
  • luodaan ja ylläpidetään hyvät suhteet toiminnan kannalta tärkeisiin yhteistyötahoihin
  • sähköinen viestintä on käytössä kaikissa kerhoissa


Toimenpiteet:

  • Toimitetaan ja julkaistaan piirin ja kerhojen ennakkotiedotteita, kokous- ja koulutusilmoituksia, toimintakalenteritietoja ja jälkiartikkeleita Etelä-Hämeen ILVES -lehteen ja piirin kotisivuille.
  • Toimitetaan artikkeleita piirin alueella ilmestyviin alue- ja paikallislehtiin.
  • Ylläpidetään ja kehitetään piirin verkkosivuja.
  • Toimitetaan yhteydenpidon ja tiedonkulun helpottamiseksi ja varmistamiseksi mahdollisimman kattava toimihenkilötiedosto.
Powered by JS Network Solutions