Tulosta

Tervehdys kaikille,

Yhteiskunnan rajoitusten hiljalleen purkautuessa ja muuttuessa on aika katsoa muutosten vaikutusta piirimme toimintaan. Meidän tulee kuitenkin pitää mielessämme Valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset. Näiden mukaan ulkona tapahtuva reserviläistoiminta voidaan käynnistää erityisjärjestelyin. Samalla kokoontumisrajoituksen henkilömäärä kasvaa 50 henkilöön.

RESUL kannustaa yhdistyksiä aloittamaan liikunta- ja ampumatoimintaa kesäkuun alusta. Ulko- ja sisäliikuntapaikoilla harjoitustoiminnan tulee tapahtua alle 50 hengen ryhmissä ja lähikontakteja tulee välttää. Harjoitustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Harrastamaan ei saa tulla, mikäli on karanteenissa, tietää altistuneensa koronavirukselle, on lieviäkin hengitysinfektion oireita tai kuuluu riskiryhmään (perussairaat tai yli 70-vuotiaat). Valtioneuvoston ohjeita noudattaen vältetään tartuntojen leviäminen.

MPK:n koulutuksia voidaan taas käynnistää pienimuotoisesti 1.6.2020 alkaen. Puolustusvoimat mahdollistaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutustoiminnan uudelleen käynnistämisen varuskunnissa kesäkuun alusta alkaen. MPK voi alkaa järjestää koulutusta, joka on pienimuotoista. Koulutusta voidaan järjestää korkeintaan 50 henkilön kursseina. Koulutus pyritään järjestämään etupäässä ulkotiloissa kuten ampumaradoilla tai erilaisina fyysisen toiminnan koulutuksina. Koulutus, joka sisältää ollenkaan lähikontaktia aloitetaan aikaisintaan syksyllä 2020.

Piirin toiminnan osalta tärkeät yhteyshenkilöt ovat piirin urheilu- ja ampumaupseerit. Olkaa yhteyksissä heihin. Mikäli kerhonne osalla olisi ollut järjestää tänä vuonna jokin piirin kilpailuista, niin miettikää omia mahdollisuuksianne kilpailun järjestämiseen joko suunniteltuna ajankohtana tai johonkin toiseen päivämäärään siirrettynä. Erityisjärjestelyin voimme pitää kilpailuja jo kesän aikana. Mikäli rajoitukset ovat sotkeneet valmistelevat järjestelyt niin pahasti, ettei kilpailun järjestämiselle ole edellytyksiä, niin silloin kilpailu on järkevää selkeästi perua tältä vuodelta. Mutta olkaa siis yhteydessä piirin urheilu- ja ampumaupseereihin.

Fyysiset kokoontumiset kokouksiin pidetään vielä tauolla. Näin ollen kesäkuun alkuun suunniteltu yhdistetty piirihallituksen kesäkokous ja piirin kevätkokous 10.6.2019 tullaan siirtämään myöhäisempään ajankohtaan, josta aikanaan tullaan tiedottamaan.

Terveisin,

E-H RUP